Γιατί να χρησιμοποιήσω κλίση στον διάδρομο;

Μήπως έχουμε αγνοήσει μια σπουδαία δυνατότητα που μας δίνουν οι διάδρομοι γυμναστικής?

Εφαρμογή της επιστήμης της Εργοφυσιολογίας για να πετύχετε σπουδαία αποτελέσματα σε διάδρομο με μεγάλη κλίση. ©2008 FreeMotion Fitness 03/2008